Personel Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığına verdiği ilanı ile kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 18 engelli işçi ve 4 eski hükümlü işçi personel alımı yapacağını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımlarına devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bu sefer ki personel alımlarında 18 engelli personel ve 4 eski hükümlü personel alımı yapacak. İlk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 18 engelli personel alımı ilanını inceleyelim;

Karayolları Genel Müdürlüğü 18 Engelli Personel Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak daimi statüde personel alımı yapılacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinde çalıştırmak üzere daimi işçi olarak 18 engelli personel alımı yapacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 18 daimi engelli işçi alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar ve açıklamalar şu şekildedir;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile durumlarını belgelendirmek,

4) EKPSS sınavına girmiş olmak şartları aranır.

5) Münhal kadro için durumu uygun olan adayların, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

6) Belirtilen İl ve İlçelerinde ikamet edenler müracaat edebilecektir.

7) Mülakat sınav tarihi ve yeri bilahare adaylara duyurulacaktır.

8) İşe alınanlar 79,03 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alım ilanları İŞKUR İl Müdürlüklerinde Açık İş İlanlarında 07/03/2016 tarihinde ilan edilecek ve 10 gün ilanda kalacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR İl Müdürlüklerine yapacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar KGM resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Devlet Personel Başkanlığına verdiği bir diğer ilanı ise 4 eski hükümlü personel alımıdır. Karayolları Genel Müdürlüğü 4 eski hükümlü personel alımı ilanını inceleyelim.

Karayolları Genel Müdürlüğü 4 Eski Hükümlü Personel Alım İlanı 

Karayolları Genel Müdürlüğü yayınladığı ilanında daimi işçi sözleşmesi ile personel alımı yapacak ve personel alımlarında iş imkanı sağladığı adayları Bölge Müdürlüklerinde görevlendirecek. Karayolları Genel Müdürlüğü daimi iş sözleşmesi ile alım yapacağı 4 eski hükümlü ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar ve açıklamalar şu şekildedir;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri; özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları; ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlardan, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan salıverilen hükümlülere ait durum bildirme formu ile durumlarını belgelendirmek veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Arazi ve her türlü iklim şartlarında çalışabilecek durumda olmak,

6) KPSS sınavına girmiş olmak şartları aranır.

7) Münhal kadro için durumu uygun olan adayların, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

8) Belirtilen İl ve İlçelerinde ikamet edenler müracaat edebilecektir.

9) Mülakat sınav tarihi ve yeri bilahare adaylara duyurulacaktır.

10) İşe alınanlar 79,03 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alım ilanları İŞKUR İl Müdürlüklerinde Açık İş İlanlarında 07/03/2016 tarihinde ilan edilecek ve 10 gün ilanda kalacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR İl Müdürlüklerine yapacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar KGM resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.