Kamu Personelleri

DOĞAKA 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda DOĞAKA’ya (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) 5 adet sözleşmeli personelin alınacağı kaydedildi.

Alımların KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanına göre yapılacağı kaydedildi. Bunun yanında başvuruda YDS ( Yabancı Dil Puanı) de istenecek. Başvuru yapacak adayların YDS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Öte yandan başvuru yapacak adayların evraklarını eksiksiz ve tam olarak ilanda belirtilen zaman diliminde ilgili birimlere ulaştırmaları istendi aksi taktirde başvurunun geçersiz olacağı kaydedildi.

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı [DOĞAKA], Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 () Destek Personel alımı yapılacaktır.

DOĞAKA’nın merkezi Hatay ilinde olup; Ajans faaliyet alanlarını Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

 Türk vatandaşı olmak,

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş (en az 6 ay) veya muaf olduğunu belgelemek.

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 2.1. İç Denetçi İçin Zorunlu Şartlar ü Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi,
uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, ü Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS-YDS-ÜDS) ingilizce dilinden en az 70 puan almış veya veya ÖSYM tarafından 27 Ocak 2016 tarihli yabancı dil Sınavları Eşdeğerlikleri duyurusundaki denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) sahip olması zorunluluğu bulunmaktadır. ü Kamuda en az 10 (on) yıl denetim pozisyonlarında çalışmış olmak.