Personel Alımı

Adıyaman Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

Adıyaman Üniversitesi verdiği ilanı ile kendi bünyesinde çalıştırmak üzere akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Adıyaman Üniversitesi 7 akademik personel alımı yapacağına dair Devlet Personel Başkanlığında ilana çıktı. Adıyaman Üniversitesi akademik personel alımlarını Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarında gerçekleştirecektir. 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünün Profesör ve Yardımcı Doçent kadroları için bir açıklama yayınladı. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan açılama şu şekildedir;

Profesör Kadrosuna Başvuru Yapacaklar İçin 

Dilekçeler ekinde noterden tasdikli doçentlik belgesini yayın listesini tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları yönettiği doktora çalışmaları Üniversiteye katkılarını kapsayan ve bu katkıları belgeleyen 6 takım dosya ile başvuru yapmaları gerekiyor. 

Yardımcı Doçent Kadrosuna Başvuru Yapacaklar İçin 

Yabancı dili belirten bir dilekçe özgeçmişleri bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi doktora ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru Yeri ve Başvuru Tarihi 

Profesör ve Doçent adaylarının Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına diğer adayların ise ilgili birimlere şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar için uygulanacak yabancı dil sınavı tarihi ilgili birimlerce adaylara iletilecektir. Ayrıca başvurular ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.