Öğretmen

2016 Yılı Şubat Ayında Atanan Öğretmenlerin Hazırlık Ödeneği Ne Kadar Olacak?

 2016 Yılının Şubat ayında yapılan 30 bin öğretmen ataması sonrası tartışılan bir diğer konu ise şubat ayında ataması yapılan öğretmenlerin hazırlık ödeneği ne kadar alacağı.

Her yeni okul döneminde öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin de yeni öğretim yılı için bir hazırlık yapması gerekmektedir bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı her yeni yıldan önce öğretmenlere hazırlık ödeneği ödemektedir.

KİMLER HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

Bu ödenek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ek Madde 32 – Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (…) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.”. Diğer devlet memurları ya da diğer devlet çalışanları ve hizmetliler bu ödenekten yararlanamaz.

ÖDENEK MİKTARI NE KADAR?

“657 sayılı Kanunun ek 32. maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise yüzde 50’si oranında yapılır.” kanunu esas alınarak öğretmenlere yapılacak ödenek;

Eylül  Ayında yeni göreve başlayan öğretmenler  : 950 TL
Ekim  Ayında yeni göreve başlayan öğretmenler  : 712,5 TL
Şubat Ayında yeni göreve başlayan öğretmenler  : 475 TL    şeklinde olmuştur.

kamupersoneli.net