MEB 2017 Eylül Ayı Tebliğler Dergisi Yayımlandı !

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılı Eylül ayına ilişkin tebliğler dergisinin yayımlandığı ifade edildi.

EĞİTİM 14.09.2017, 15:27 08.02.2019, 16:36
MEB 2017 Eylül Ayı Tebliğler Dergisi Yayımlandı !

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 Eylül ayına ilişkin tebliğler dergisi yayımlandı.

Yayımlanan tebliğ ile bazı açıklamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Eylül ayı tebliğler dergisinin detaylarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

EYLÜL AYI TEBLİĞLER DERGİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler dergisinde İç Hizmet Yönergesi, MEB Eğitim Bölgeleri Yönergesi ve MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi olmak üzere 3 yönerge yayımlandı. 

TEBLİĞLER DERGİSİ AÇIKLAMASI

İlgi (c) yazı ve eki Makam Oluru gereği Genel Müdürlüğümüzün İç Hizmet Yönergesinin hazırlanması istenmiş olup bu kapsamda ilgi (a) Kanun ile ilgi (b) Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla ilgi (ç) Yönerge hazırlanarak 16/07/2014 tarihli ve 3007918 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe girmişti.

Ancak değişen, gelişen ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde ilgi (ç) Yönergenin değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu amaçla hazırlanan ve güncellenen “Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge” ekte sunulmuştur. Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde “Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge”nin uygulamaya konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.

KAMUPERSONELİ.NET | ANKARA

Yorumlar (0)