YKS 2019 TYT soruları hakkında öğrencilerin ve uzmanların yorumları

Öğrenciler ve uzmanlar 2019 YKS - TYT sorularını yorumladı. Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün 12.30'da son buldu. Yarın 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) gerçekleşecek. Peki TYT soruları zor muydu kolay mıydı? İşte TYT soruları hakkında öğrencilerin ve uzmanların yorumları...

EĞİTİM 15.06.2019, 17:41
YKS 2019 TYT soruları hakkında öğrencilerin ve uzmanların yorumları

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmek için girdiği YKS'nin ilk oturumu TYT bugün gerçekleşti. Peki TYT soruları zor muydu kolay mıydı? TYT sorularına ilişkin adaylardan yorumlar gelmeye başladı.

Yükseköğretim Sınavı kapsamındaki 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 12:30'da sona erdi. TYT soruları hakkında adaylardan yorumlar geldi.

Yükseköğretim Sınavı (YKS) 1. oturumu bugün saat 12:30'da tamamlandı ve sınava giren adaylar görüşlerini belirttiler. Adaylardan bazıları Türkçe sorularının uzun olduğunu ve cevaplamak için zamanın yetmediği yönünde yorumlar yaptı.

Matematik sorularında mantık kullanmak gerektiğini belirten bazı adaylar ise, bilgi sorusunun bulunmadığını ve zor olmadığını söyledi. Sosyal Bilimler sorularının oldukça uzun olduğunu ifade eden adaylardan bazıları da soruların rahatça çözebildiğini söyledi.

Yine en zor testin Türkçe testi olduğunu belirten adaylar arasında Türkçe sorular için zamanın yetmediğini belirten adaylar ağırlıktaydı. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler sorularının orta derecede zor olduğunu belirten bazı adaylar ise Matematik sorularının kolaylıkla yapılabileceğini söyledi.

TYT Soruları Hakkındaki Genel Kanı

Türkçe sorularının zor, Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler sorularının orta derecede zor ve Matematik sorularının ise kolay olduğu yönünde adayların genel kanıya sahip oldukları görüldü.

Uzmanların YKS yorumu

MEKTEBİM OKULLARI
GEÇEN YILA GÖRE ZOR
TÜRKÇE: Türkçe soruları konusunda öğrencilerden gelen dönüşler sınavın geçen yıla göre zor ve vakit alıcı nitelikte olduğu yönünde. Türkçe soruları önceki yıllardaki gibi okuduğunu anlama ve yorumlama ağırlıklı. Soru dağılımında da geçen yılki anlam ve dilbilgisi dağılımının aynı olduğu gözlemlendi. Temel bilgileri kullanmaya dayalı dil bilgisi, ses, yazım ve noktalama soruları da geçen yıllardaki oranda çıktı. Öğrenciler paragraf sorularının uzun, çeldiricilerinin güçlü nitelikte olduğunu belirtti. Sınav MEB kazanımlarına uygun.

MÜFREDATA UYGUN
MATEMATİK: MEB müfredatına uygun. Bilgi ölçmekten ziyade bilgiyi kullanarak yorum ve analiz becerilerini değerlendiriyor. Uzun paragraflı, okuma becerisi, problem çözme becerisine yönelik sorulara ve 9 ve10’uncu sınıf konularına ağırlıklı olarak yer verildiği görülüyor.

KONU DAĞILIMI HOMOJEN
SOSYAL BİLİMLER: Tarih sorular müfredata uygun. İyi bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin zorlanmayacağını, düzenli çalışan her öğrencinin yapabileceği orta düzeyde zorluğu olan bilgi içerikli sorular. Coğrafya soruları müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde yapılabilir sorular oluşan bir sınav. Felsefe de müfredata uygun. Bir önceki sınava benzer. Geçmiş yıllardaki sınavlara paralel sorular sorulmuş. Öğrenciler rahatlıkla cevaplamışlardır. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları MEB müfredatı ve bu sene ilk kez yayınlanan kazanım listesine uygun, konu dağılımı homojen.

DÜZENLİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ YAPAR
FEN BİLİMLERİ: 2019 TYT sınavına giren öğrencilerimizden aldığımız yorumlara göre, fizik soruları son yıllarda yapılan sınavlara benzer tarzda, lise müfredatına uygun, günlük hayatımızda fiziğin yerini ve önemini vurgulayan nitelikte. Kimya sınavı kolay sorulardan oluşuyor. Biyolojide soruları öğrencilerden gelen bilgiler, sınavın kolay olduğu, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluştuğu yönünde.

UĞUR OKULLARI UZMANLARI
SORULAR HAYATLA İLİŞKİLİ
MATEMATİK: Sorular bir önceki yılla benzer. Çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlandı. İşlem ağırlıklı soru yok. Paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerekiyor. Sorular okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme ve matematiksel olarak ifade etmeye yönelik. Geometri sorularında sorunun çözümü için gereken formüller soruda verilmiş olup gerçek hayatla ilişkilendirilmiş. Sorular, düşünme becerisini ölçer niteliktedir.

ZAMAN KAYBETTİRDİ
TÜRKÇE: Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 12 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldi. TYT’deki dil bilgisi soruları 2018’de olduğu gibi aynı soruda birden çok bilgiyi yoklamak üzere oluşturuldu. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracak fakat paragraf sorularının uzunluğu öğrencilerin zaman kaybına neden olmuş gibi görünüyor. Dil bilgisi soruları da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabilir ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular değil.

MÜFREDATLA UYUMLU
FEN BİLİMLERİ: Fizik sorularında müfredat dışı bir soru olmadığı, temel bilgiler üzerinden okuduğunu anlamaya yönelik bir sınav olduğu görülüyor. Sorular işlemden uzak tutulan daha çok öğrenciyi yoruma yönlendiren yargılar üzerine kurulu. Sorular 2018 TYT sınavında olduğu gibi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından. 9’uncu sınıf müfredatından 4, 10’uncu sınıftan 3 soru var. Kimyada sorular beklenildiği gibi 9 ve 10’uncu sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ettiler. Konu dağılımları belli periyotları içerecek şekilde hazırlanmıştır. Fen Bilimleri testinde yer alan Biyoloji sorularının müfredat kazanımlarıyla uyumlu olduğu görüldü. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından eşit sayıda geldi. Sorular nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun, beklenilen düzeyde.

DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPAR
SOSYAL BİLİMLER: Coğrafya sorularının ortak müfredatı kapsadığı görülüyor. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf kazanım ve konularını kapsayacak şekilde dağıtıldı. 9. sınıf kazanımlarından 2 adet, 10. sınıf kazanımlarından 3 adet soru yöneltildi. Sınav kapsamı, MEB’in 2019 YKS kapsamıyla ilgili yaptığı kazanım sadeleştirme açıklamasıyla da örtüşüyor. Düzenli olarak çalışan, harita okur-yazarlığı iyi olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği soruları içeriyor. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru da bulunmuyor. Tarih soruları müfredata uygun. Ağırlıklı olarak öğrencinin yorum gücünü ölçüyor. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Tarihte temel kavramları doğru yorumlayabilme, neden sonuç ilişkisi kurma, tarihi sözlerden yararlanarak analiz yapabilme yetisi ölçüldü. 5 tarih sorusu değerlendirildiğinde; 1 tane İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, 1 tane Osmanlı Tarihi, 1 tane Türk-İslam Tarihi ve 2 tane TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersiyle ilgili soru geldi. Osmanlı Tarihi ile ilgili olan Divan-ı Hümayun sorusu diğer sorulara göre daha fazla bilgi düzeyini ölçecek nitelik taşıyor. İnkılap Tarihi’nden gelen 1 soru bilgiye dayalı yorum sorusu. Sınav, konulara hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan ve akıl yürüten öğrencilerin yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesine sahip. Felsefe TYT soruları 11’inci sınıf MEB Felsefe müfredatı kapsamındaki konulara uygun. Sorular, öğrencinin paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yönelik. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak yorum yapıp, akıl yürütmeyi gerektiren bir sınav. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyede olup beklenildiği gibi. 2019 Din Kültürü TYT soruları MEB Din Kültürü müfredatı kapsamındaki konulara uygun. Bir tane doğrudan kavram sorusu olup diğer sorular, yorum gücünü ölçmeye yönelik. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyede olup beklenildiği gibi.

MEF OKULLARI
TÜRKÇE’DE SÜRPRİZ YOK
TÜRKÇE: Sorular okulumuz öğrencilerini arayarak değerlendirdiğimizde ınavın bütününde Türkçeyi kullanma gücüne ve analize bağlı sorular sorulduğunu gözlemledik. Bu seneki sınavda sürpriz diyebileceğimiz herhangi bir soru tipi yok. Her yıl olduğu gibi ağırlıklı olarak sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam sorularına yer verildi. Dilbilgisi soruları beklenen sayıda ve zorluk derecesinde. Dil bilgisi sorularına baktığımızda ses bilgisi, cümlenin öğeleri, eylemsiler, noktalama işaretleri, yazım kuralları, cümlenin ögeleri, sözcük türleri ve karma dil bilgisi olmak üzere soruları öne çıkıyor. Bu sene geçen sene olduğu gibi anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmamış. Dil bilgisi sorularının geneli geçen sene olduğu gibi öğrenciyi zorlamayacak sorulardan oluşuyor. Görüştüğümüz öğrenciler anlam sorularının uzun olmadığını ancak birkaç sorunun çeldiricilerinin güçlü olması nedeniyle zamanlama noktasında zorlandıklarını belirtti

PROBLEMLERDE ZORLANDILAR
MATEMATİK: Sorular, MEB müfredatına uyumlu, kazanımları tarayacak şekilde. Öğrencilerimiz; okuma, anlama ve yorumlama konusunda sorunu olmayan öğrencilerimizin yapabileceği düzeyde bir sınav olduğunu söyledi. Özellikle matematikte olasılık, problemler ve geometride katlama, özel üçgen- dörtgen konularına ait sorularda zorlandıklarını belittiler.

GEÇMİŞ YILLARDA BENZER SORU DAĞILIMI
FEN BİLİMLERİ: Fizik soruları, konu anlatımlarına ve sene içerisinde yapmış olduğumuz TYT sınavlarına paralellik gösteriyor. Sınav sorularının konu başlıkları özkütlenin hacim ve kütle ile ilişkisi, ısı ve genleşme arasındaki ilişki, hız ve sürat arasındaki ilişki, yapılan iş sonucu gücün hesaplanması, optikten ışık akısı ve renkler, elektrik akımından lambalarda parlaklık şeklinde. Konu dağılımı ve çıkan sorular geçen seneler ile paralellik gösteriyor. Kimyada öğrencimizle yapılan görüşmeler sonucunda aldığımız geri dönüşler ışığında soruların dağılımı geçmiş yıllarla benzerlik gösteriyor. Yayınlanan müfredat taslağına uygun sorular soruldu. Soruları çözerken öğrencilerimiz zorlanmadıklarını ifade etti. Biyoloji soruları bilgi ağırlıklı sorular olup, akademik olarak belirli bir donanıma sahip öğrencilerin cevaplayabileceği nitelikte.

COĞRAFYA SORULARI BİLGİ AĞIRLIKLI
SOSYAL BİLİMLER: Coğrafya soruları bilgi ağırlıklı. 9 ve 10’uncu sınıf konularını kapsıyor. Zorluk derecesi orta dereceli sorulardan oluşuyor. Harita üzerinde dağılış ilkesinin sorgulandığı, dünya haritası üzerinde ülkeler ve bölgelerin yerini bilmenin ve harita okuryazarlılığının önemi bu sınavda bir kez daha karşımıza çıkıyor. Tarihte soruların dağılımı geçmiş yıllarla benzerlik gösteriyor. Bu yıl da 9’uncu sınıf ünite konuları içerisinde yer alan 2 soru bulunuyor. Felsefe alanına ilişkin öğrencilerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda soru dağılımları MEB müfredatında yer alan kazanımlar doğrultusunda.

DOĞA KOLEJİ
PARAGRAF SORULARI ORTA DÜZEYDE
TÜRKÇE: Soruların 28’i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru ise dil bilgisinden. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelik. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk derecesi orta düzeyde ve soruların çeldiricileri kuvvetli. Bu yönüyle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri ve fiilde çatı konularından soru gelmediği geribildirimini aldık. Paragraf soruları geçen yıla benzerdi. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini yorumuna varılabili

GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİRİLMİŞ SORULAR
MATEMATİK: Sorular için geçen yılla paralellik gösteriyor. Soruların neredeyse tamamı günlük hayatla ilişkilendirilmiş, modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Öğrencilerimiz problemler için hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneklerini değerlendiren sorular olduğunu; fakat çözümlerin kısa olduğunu belirtti. Bunun sonucunda zaman yönetiminde sıkıntı yaşadıklarını söylediler.

YORUM, AKIL YÜRÜTME VE ANALİZ GEREKİYOR
SOSYAL BİLİMLER: Tarih soruları orta zorluk düzeyinde. Sorular MEB’in açıkladığı gibi geçen yılın 9, 10 ve 11’inci sınıf konu ve kazanımlarına dengeli olarak dağıtılmış. Ancak, bu yılın tarih sorularının sınava iyi bir hazırlık yapılmasını gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Çünkü paragraftan edinilen bilgilerle çözülebilen sorular yerine kavram bilgisini ölçmeye yönelik sorular vardı. Coğrafya’da sorular TYT kazanımlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış. Genel itibari ile verilen temel bilgilerin ve Dünya haritası kullanılarak, yorumlama becerisi ile birlikte yapılabilecek rahat bir sınav. Felsefede sorular uzun paragraflar halinde. Yorum, akıl yürütme ve analiz gerektiriyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ise öğrencilerin bilgisini, algı ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte.

FEN BİLİMLERİ: Fizikte gündelik hayatın içinden, hikayeleştirilerek kurgulanmış ve temel bilgilerle çözebileceği sorular vardı.9 ve 10’uncu.sınıf müfredatı kazanımlarının dengeli olarak ölçüldüğü fizik sorularının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Sorular rahatlıkla çözülebilecek düzeyde. Kimya soruları 9. ve 10. Sınıf müfredatından geldi. ÖSYM’nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuştuğu söylenebilir. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi kimya sorularında öğrencilerimiz bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular netti, öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzda. ÖSYM bu yıl da kısa ve yalın soru kalıplarını kullandı. Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından soruların dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularında iyi olan öğrenciler için daha kolay yapılabilir düzeyde olduğu görüldü. Biyoloji sorularının daha çok doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu düşünülüyor.

Yorumlar (3)
sema sap 5 ay önce
Okulda verdigimiz mat dersi sorulari ile sinavdaki sorular farkli.mufredata uygun olmasindan cok bizler bunlarla ders islemiyoruz.yazik cocuklarin emeklerine.
Ali zorlu 5 ay önce
Kardeşim başarısız öğretmenlerin liselerde körelttiği öğrenciler,son yıllardaki farklı soru sorma tarzına alışamıyor, yine maddi imkanları fazla olan öğrencilerin,1_0 önde başladığı bir sınav
ömer 4 ay önce
puanlar 5 10 arası artar bilginize