Aidat borcu deyip geçmeyin ödemezseniz eviniz satılabilir!

Apartman yönetimi toplantı yapar. Katılım azdır, çünkü aidat fazladır. Asansör giderleri, apartman elektriği, suyu,temizliği derken o aidat parası şişer de şişer. Kira öder gibi aidat ödeyenlerin olduğu günümüzde komşular arası tartışmaların çoğu bu yüzden çıkıyor. Aidatları biri ödeyip biri ödemeyince apartmanın borcu borçlu olmayanı da bağlıyor çünkü yapılsın diye parasını verdiği iş sekteye uğruyor. Kanunlarımıza göre apartman ya da sitede yaşayan sakinler kiracılar ya da kat malikleri bu borçları birlikte sırtlamak zorunda. Aidat borçları baş edilemez hale gelirse evinizi apartman yönetimi satışa çıkarabiliyor..

EKONOMİ 26.09.2019, 10:28 26.09.2019, 11:18
Aidat borcu deyip geçmeyin ödemezseniz eviniz satılabilir!

Apartman ve sitelerde oturanlar bilirler demirbaş giderleri kat malikinden alınırken, diğer güncel giderler kiracıdan talep ediliyor. Yani mesala çatı aktarımı için kiracıya borç düşmezken, çöpü toplanan kiracı olduğundan görevli parası kiracının mesuliyetinde.

Bu aidatların ödenmemesi durumunda ise Kat Malikleri Kanunu çeşitli yaptırımları da beraberinde getiriyor. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından dava açılabiliyor ve icra takibi yapılabiliyor. Üstelik aylık yüzde 5 faiz isteme hakkı da hüküm altına alınmış durumda.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem bugün bu konudaki tespitleri ve yükümlülükleri toparlamış köşesinde.Yasa bu yaptırımı belirlerken yeni bir müeyyide daha tarif ediyor. Buna göre yasada "Kat maliklerinden biri kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler" ifadesi yer alıyor. Yani borcunu ödemeyen kat malikinin evine el konulabiliyor.

Peki "çekilmez hale gelme" durumu nasıl belirleniyor? Yasa onları da şöyle tarif ediyor:

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

b) Borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;

c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

Sahip olunan daire bir başkasına kiralanmışsa ?

Sahip olunan daire bir başkasına kiralanmışsa bu kez borç ortak olarak üstleniliyor. Kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. Kiracının ödemediği aidat gibi giderlerden ev sahibi de sorumlu tutuluyor.

Yorumlar (0)