TCDD'den Son Dakika Duyurusu! 2019 Yılı Ücret Tarifeleri Hakkında Açıklama Yapıldı

TCDD'den yeni bir duyuru yayımlandı ve 2019 Yılı Misafirhane Ve Yatakhane Ücretleri ve Kreş Ve Gündüz Bakımevlerinin 2019 Yılı Ücretleri açıklandı. İşte detaylar.

EKONOMİ 21.02.2019, 20:00 Kerim Solak
TCDD'den Son Dakika Duyurusu! 2019 Yılı Ücret Tarifeleri Hakkında Açıklama Yapıldı

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MİSAFİRHANE ÜCRETLERİ MİSAFİRHANE SUİT ODA ÜCRETLERİ (HAYDARPAŞA, KONYA, ADANA)

1-) Konaklama amacıyla gelen Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu) çocuklarına

Kişi başına : 100.00 TL
İki kişi bir arada (kişi başına) : 75.00 TL

2-) 1. Madde dışında kalanlar

Kişi başına : 150.00 TL
İki kişi bir arada (kişi başına) : 112.00 TL

3-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu personeli (Görev belgesinin tarih sayısı kaydedilecektir.)

Kişi başına : 90.00 TL
İki kişi bir arada (kişi başına) : 70.00 TL

4-) Tüm Misafirhanelerde görevli gelen Sayıştay Denetçisi ve Müfettişler (Baş Müfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı) için, (Görev belgesinin tarih sayısı kaydedilecektir.)

Kişi başına (Kahvaltı Dahil) : 100.00 TL

MİSAFİRHANE SUİT ODA ÜCRETLERİ (MALATYA, AFYON, SİVAS)

1-) Konaklama amacıyla gelen Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu) çocuklarına

Kişi başına : 75.00 TL
İki kişi bir arada (kişi başına) : 60.00 TL

2-) 1. Madde dışında kalanlar

Kişi başına : 113.00 TL
İki kişi bir arada (kişi başına) : 90.00 TL
 
3-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu personeli (Görev belgesinin tarih sayısı kaydedilecektir.)

Kişi başına : 75.00 TL

İki kişi bir arada (kişi başına) : 60.00 TL

4-) Tüm Misafirhanelerde görevli gelen Sayıştay Denetçisi ve Müfettişler (Baş Müfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı) için, (Görev belgesinin tarih sayısı kaydedilecektir.)

Kişi başına (Kahvaltı Dahil) : 100.00 TL

I-HAYDARPAŞA- ADANA – KONYA MİSAFİRHANELERİ (NORMAL ODA ÜCRETİ)

1-) Konaklama amacıyla gelen Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu)
çocuklarına
Kişi başına : 80.00 TL
İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 60.00 TL

2-) 1. Madde dışında kalanlar
 Kişi başına : 120.00 TL
 İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 102.00 TL

3-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu personeli (Görev belgesinin tarih sayısı
kaydedilecektir.)
 Kişi başına : 70.00 TL
 İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 60.00 TL
II- İZMİR MİSAFİRHANESİ (NORMAL ODA ÜCRETİ)
1-) Konaklama amacıyla gelen Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu)
çocuklarına
Kişi başına : 60.00 TL
İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 50.00 TL

2-) 1. Madde dışında kalanlar
 Kişi başına : 90.00 TL
 İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 75.00 TL
 
3
3-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu personeli (Görev belgesinin tarih sayısı
kaydedilecektir.)
 Kişi başına : 60.00 TL
 İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 50.00 TL
III- AFYON MİSAFİRHANESİ (NORMAL ODA ÜCRETİ)
1-) Konaklama amacıyla gelen Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu)

çocuklarına
Kişi başına : 50.00 TL
İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 40.00 TL

2-) 1. Madde dışında kalanlar
 Kişi başına : 75.00 TL
 İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 60.00 TL

3-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu personeli (Görev belgesinin tarih sayısı
kaydedilecektir.)
 Kişi başına : 60.00 TL
 İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 50.00 TL
IV- MALATYA MİSAFİRHANESİ (NORMAL ODA ÜCRETİ)
1-) Konaklama amacıyla gelen Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu)
çocuklarına
Kişi başına : 50.00 TL
İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 40.00 TL

2-) 1. Madde dışında kalanlar
 Kişi başına : 75.00 TL
 İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 60.00 TL

3-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu personeli (Görev belgesinin tarih sayısı
kaydedilecektir.)
 Kişi başına : 60.00 TL
 İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 50.00 TL
 Konaklama ücretlerine (5 çeşit) Kahvaltı dahildir. 
4
V) SİVAS MİSAFİRHANESİ (NORMAL ODA ÜCRETİ)
1-) Konaklama amacıyla gelen Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu)
çocuklarına
Kişi başına : 40.00 TL
İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 30.00 TL

2-) 1. Madde dışında kalanlar

Kişi başına : 60.00 TL
İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 45.00 TL

3-) Görevli gelen TCDD ve Diğer Kamu personeli (Görev belgesinin tarih sayısı
kaydedilecektir.)

Kişi başına : 60.00 TL
İki kişi ve daha fazlası bir arada (kişi başına) : 50.00 TL

VII- ORTAK HÜKÜMLER

1- Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli Teşekkül ve kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemez.

2- Görevli gelen TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. personelinden, odalarda tek başına kalmayı istemeleri halinde harcırahın bir buçuk katını aşan kısmı peşin olarak tahsil edilecektir.

3- Kahvaltı hizmeti verilen tesislerimizde;
- Kahvaltı ücreti 8 TL (5 çeşite kadar ikram verilmesi halinde)
- Kahvaltı ücreti 11 TL (7 çeşit ve daha fazla ikram verilmesi halinde)
- Kahvaltı ücreti 15 TL (9 çeşit ve daha fazla ikram verilmesi halinde)

KREŞ ÜCRETLERİ

Maliye Bakanlığının 10 Ocak 2019 tarih ve 30651 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğin" Kreş ve Çocuk Bakımevi Ücretleri başlıklı bölümünde, Tebliğ ile belirlenen asgari aylık ücretlerin yeterli olmaması durumunda, kurum ve kuruluşların belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Ortak Hususlar başlıklı bölümünün 20 nci maddesinde ise, kreş ve gündüz bakımevlerinin her türlü giderinin kendi gelirlerinden karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.  Uygulanmakta olan ücretler, Teşebbüsümüz Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işletme giderlerini karşılamaktan uzak olduğundan; çocukların aylık bakım ücretleri, "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ" hükümleri doğrultusunda 15 Şubat 2019 tarihinden geçerli olmak üzere,

a) Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu) çocuklarına uygulanan, her çocuk için aylık bakım ücreti 570,00 TL (KDV hariç) olarak,

b) (a) fıkrasında yer alanların dışında kalanların çocuklarına, Teşebbüsümüz personeli için belirlenen tarifenin %70 fazlası olan 969,00 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir.

c) Aynı kişinin Kreş ve Gündüz Bakımevinde birden fazla çocuğunun bulunması halinde, birden fazla çocuklar için %20 indirim uygulanacaktır.

d) 24.06.2006 tarihli ve 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan "Şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaları uygun görülmüştür." hükmüne göre bu kişiler için TCDD personeli ile aynı ücret uygulanacaktır.

e) Kreş ve Gündüz Bakımevine kesin kayıtları yapılan öğrenci için bir aylık ücret peşin olarak tahsil edilir. Ay içerisinde öğrencinin Kreşten ayrılması halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

f) Kreş ve Gündüz Bakım evinlerinde bakım, onarım ve tadilatına ihtiyaç duyulması halinde, Kreş Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım için kapatma talebinde bulunulacaktır.

Söz konusu Tebliğde sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşun bütçesinden katkı yapılmaması gerektiği belirtildiğinden, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işletme giderlerinin, gelirlerinden karşılanması için her türlü önlem alınacak ve bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir

Yorumlar (0)