TEİAŞ 111 İşçi Alımı İçin Güvenlik Soruşturması Duyurusu Yayımlandı

TEİAŞ bünyesinde alınacak 111 işçi için güvenlik soruşturması duyurusu yayımlandı. Sınavı kazanana adayların izlemesi gereken yollar ve diğer detaylar haberimizde...

İşçi Alım İlanları 02.03.2017, 12:16 04.02.2019, 16:45
TEİAŞ 111 İşçi Alımı İçin Güvenlik Soruşturması Duyurusu Yayımlandı

TEİAŞ bünyesinde alınacak 111 işçi için yapılan sözlü/mülakat sınavlarında başarılı olan adaylardan güvenlik soruşturması duyurusu, TEİAŞ resmi sitesinde yayımlandı. Adaylar;

* www.teias.gov.tr adresinin duyurular kısmından temin edecekleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formunu bilgisayar ortamında 4 nüsha halinde doldurmaları, tüm nüshalara fotoğraf yapıştırmaları ve imzalamaları gerekmektedir. (Formda yer alan Nüfus Cüzdanı sureti onay kısmı Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanacaktır.)

* www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden 4 suret adli sicil belgesi almaları gerekmektedir. SINAVI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE Şirketimizin taşra teşkilatının 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi statüsünde 98 Elektrik ve 13 Elektronik olmak üzere toplam 111 Teknisyen ihtiyacının karşılanması amacıyla 18-19.02.2017 tarihlerinde Şirketimiz merkezinde yapılan sözlü/mülakat sınavlarında başarılı olarak ataması yapılan adayların işe başlatılmadan önce Güvenlik Soruşturmaları yapılacaktır. Bunun için sınavı kazanan adayların;

* 4 nüsha olarak hazırlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ile Adli Sicil Belgesinin Şirketimiz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli aps olarak gönderilmesi gerekmektedir. Adaylardan istenilen diğer belgeler de Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanan adaylardan göreve başlatılmadan önce istenilecektir.

12.04.2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin "Yöntem" başlıklı 12.maddesinin c fıkrasında "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması isteminin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde cevaplandırılır." denilmekte olup adayların işe başlatılmadan önce geçebilecek süreyi OHAL sürecini de dikkate alarak hesaplamaları gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanan adaylara göreve başlamaları için tebligat yapılacaktır."

Yorumlar (0)