Zafer Kalkınma Ajansı Memur Personel Alımı Başvurularında Son Gün

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan memur personel alım ilanına başvurularda, sürecin sonuna gelindi. Detaylar haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 29.09.2017, 10:43 08.02.2019, 18:15
Zafer Kalkınma Ajansı Memur Personel Alımı Başvurularında Son Gün

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımladığı ilan işe 9 (dokuz) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular, 24 Ağustos 2017 tarihinde başladı.

BAŞVURULARDA SON GÜN !

24 Ağustos 2017 tarihinde başlayan başvurular, bugün (29 Eylül) mesai bitiminde sona eriyor. Adaylar başvurularını, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39 43020 Merkez / KÜTAHYA adresine istenilen belgeler ile yapacaklar.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Zafer Kalkınma Ajansı personel alım ilanına başvuracak adayların; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak, Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak, f) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak, daha önce 2 (iki) ve daha fazla kez kalkınma ajansları mülakat sınavında başarılı (asil veya yedek) olup da geçerli bir sebebe dayanmaksızın sözleşme imzalamamış olmamak, dha önce kalkınma ajanslarında sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmiş olmamak,

 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak şartlarını taşımaları gerekiyor.

İlan detayları için TIKLAYIN.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)