Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) Kadrolu Personel Alıyor !

Emniyet Genel Müdürülüğü ( EGM ) çıktığı ilanda kadrolu personel alımı yapacağını duyurdu.

Kamu Personeli Alım İlanları 07.12.2016, 16:31 01.02.2019, 18:24
Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) Kadrolu Personel Alıyor !

Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM ) Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Emniyet Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde çalıştırmak üzere kadrolu personel alımı yapacağını belirtti. İlana belirtilen başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular geçersiz kabul edilecektir. Ayrıca başvurularda asılsız beyanda bulunan adaylar hakkında hukuki işlem başlatma hakkı doğacaktır. İlanın detayları ise şöyledir;

Alınacak Personel

- 10 adet Psikolog 

Genel Şartlar 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

- Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak. 

Başvurularda İstenilen Belgeler

- Kimlik belgesi,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

- KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği.

Başvuru Şekli ve Tarihi

İlana başvuru yapacak olan adaylar 19 - 23 Aralık 2016 tarihleri arasında yukarıda belirtilen belgeler ile bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne şahsen başvuru yapacaklardır. 

Yorumlar (0)