18 Haziran 2020 Perşembe 14:17
Mevlana Kalkınma Ajansı'na yüksek maaşla eleman alımı yapılıyor! Başvurular yarın sona erecek!

Mevlana Kalkınma Ajansı, İŞKUR üzerinden yayımlamış olduğu iş ilanında detayları da belirtti. Yapılacak olan alımda 1 İç Denetçi, 3 Uzman Personel, 1 Hukuk Müşaviri, 1 Destek Personel alımı yapılacak. Alıma ilişkin tüm detaylar ve ilan metnini haberimizde bulabilirsiniz.

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın yayımlamış olduğu ilanda, "T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli” istihdam edilecektir" ifadesi kaydedildi.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

İç Denetçi Adayları İçin Aranan Şartlar (1 Kişi)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

c) İç denetçide, kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olma ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır.

İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.

HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN PERSONEL

3.1 Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel İçin Aranan Şartlar (1 Kişi)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından hukuk fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-

21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

3.2 Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,

d) Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak.

UZMAN PERSONEL

4.1 Uzman Personel Adayları İçin Aranan Şartlar (3 Kişi)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından istatistik, ziraat mühendisliği ve sosyoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,

d) Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,

e) Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Fizibilite çalışmaları, proje döngüsü yönetimi konusunda eğitim almış olmak,

g) Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Etki Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek,

j) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, Adaylar, tercih sebeplerine sahipse bunu sınav başvurusunda belgelendirmelidir.

DESTEK PERSONELİ

5.1 Destek Personel Adayı İçin Aranan Şartlar (Bilgi İşlem Sorumlusu - 1 Kişi)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında P1, P2 veya P3 puan türlerinden asgari 60 puan almış olmak.

Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri

a) Microsoft Windows Server, Linux Server, Active Directory, DNS, WSUS, Print Server, Ms Office, MsSQL Server, Web Server, Microsoft Exchange Server, Server Sanallaştırma, Uygulama Sanallaştırma, Sistem Yedekleme, Dosya Yedekleme, Yedekleme ve Depolama Teknolojileri, Uç nokta Güvenliği, Firewall, Yönetilebilir Anahtar, VLAN, VPN, IPS, Wireless, Hotspot, SIEM - Loglama, Fiziksel Network Topolojisi, Bilgisayar – Server – Notebook – Bilişim Elektroniği Donanımı, Güvenlik ürünleri konularında kurulum – yönetim – yapılandırma – bakım - sorun tespiti ve giderimi çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,

b) Program Geliştirme (Web, Desktop, SQL, Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden) konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 60 puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan buna karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

Adaylar, söz konusu tercih sebeplerinden birine sahipse bunu sınav başvurusunda belgelendirmelidir.

BAŞVURU BELGELERİ

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 08 Haziran 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Mevlana Kalkınma Ajası personel alım ilan metnini görüntülemek ve yapılacak alımın detaylarını incelemek için TIKLAYIN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.