Türkiye Uzay Ajansı Kuruluyor, Yeni Kadro İhdasları Var

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir kanun teklifi verilerek Türkiye Uzay Ajansının kurulması ve yeni kadro ihdaslarının yapılması talep edildi.

Kamu Personelleri 28.02.2017, 14:19 03.03.2017, 11:00
Türkiye Uzay Ajansı Kuruluyor, Yeni Kadro İhdasları Var

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bir kanun tasarısı hazırlandı. Kanun tasarısı Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi hakkında hazırlandı. Söz konusu kanun tasarısı" Başbakan Binali Yıldırım tarafından imzalanmıştır. 

Söz konusu kanun tasarısında "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu tarafından 13 Şubat 2017 tarihinde kararlaştırılan Türkiye Uzay Ajansı Kuruması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile gerekçesi, ilişikte gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi. Kanun tasarısının tüm detaylarını kamupersoneli.net olarak ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. 

GEREKÇE

Günümüzde birçok ülke uzay sektöründe faaliyet göstermekte, sivil, askeri ve ticari sektörlerin hemen hemen tüm dallarında uzay teknolojileri ve ürünleri kullanılmaktadır. Ayrıca bu ülkelerin söz konusu ülkelerin birçoğu, uzayı öncelikli ilgi alanları kabul ederek kalkınma planlarında üst sıralara yerleşmektedir. Yirmi birinci Yüzyılın şekillenmesine yön verecek olan uzay teknolojileri, :günümüzde ülkelerin ekonomisine ve gelişmesine katkı sağlayan yeni ve öncelikli bir kalkınma sektörü durumundadır. Uzayın imkanlarından daha fazla yararlanabilmek amacıyla gelecek yıllardaki potansiyel yatırımlar ve eğilimler; gözlem, haberleşme ve küresel konum belirleme uyduları, uzay istasyonlarının ortak kullanımı, fırlatma sistemleri, uzayın keşfi, uzay araçları ve bu araştırmalar sonucu elde edilecek bilgilerin sanayide ve kamusal hizmetlerin yürütülmesi alanlarında kullanımına yöneliktir.

Tasarı ile, ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk on büyük ekonomisi içerisinde olma hedefine uygun olarak, yukarıda ifade edilen misyonu karşılayabilecek şekilde, uzay ve havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bir kurumsal yapı, Türkiye Uzay Ajansı adı altında kurulmaktadır. Diğer gelişmiş ülkelerdeki havacılık ve uzay organizasyonları da dikkate alınarak tasarlanan yapı; hızlı, etkin, dinamik ve bağımsız çalışabilmesini teminen ajans şeklinde kurgulanmıştır.

Tasarı ile, halihazırda çeşitli kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan uzay ve havacılık faaliyetlerini koordine edecek, uzay ve havacılık faaliyetlerine özel sektörün de katılımını sağlayacak, ehil ve uzman yerli ve yabancı personelin çalışmasına imkân verecek hukuki altyapı sağlanmaktadır. Ayrıca Ajansın uzay ve havacılık alanında etkin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmesi ve bu amaçla ihtiyaç duyulacak destek ve teşviklerin sağlanabilmesini teminen gerekli hukuki düzenlemeler Tasarıya dercedilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

KANUN TASARISI

Kamupersoneli.net - ÖZEL HABER

Yorumlar (0)