Memur Adaylarına Müjde KHK’yla Geldi

Terör örgütleriyle bağlantısı tespit edilen kamu personellerinin tamamı (kadrolu-sözleşmeli-taşeron) meslekten geri dönmemek üzere atılacak

KPSS 23.07.2016, 10:16 31.01.2019, 13:13
Memur Adaylarına Müjde KHK’yla Geldi

  Terör örgütleriyle bağlantısı tespit edilen kamu personellerinin tamamı (kadrolu-sözleşmeli-taşeron) meslekten geri dönmemek üzere atılacak. KHK’nın 4. maddesinde personellerinin nasıl görevlerine son verileceği açıkça ifade edilmiştir. Üstelik bütçe sınırlaması olmadan boşalan kadrolara atama yapılabilecek.  

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler
 

MADDE 4 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;
 

a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının inhası, Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

b) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa tabi personel Jandarma Genel Komutanının teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

c) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa tabi personel Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

ç) Milli Savunma Bakanına bağlı personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır,

e) Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayıyla kamu görevinden çıkarılır,

f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır,

g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır.


(2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.


(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.


(4) Bu madde kapsamında kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılabilir.

DEĞERLENDİRME: Görevden alınan tüm unvanlar için bütçeye bağlı olmadan atama yapılabilecek. Yani öğretmen ve memur alımı yapılabilecek. Bunun için önce kesin olarak meslekten atılan memur sayısı belli olacak, daha sonra boşalan kadrolara atama yapılabilecek. MEB, Eylül ayında öğretmen ataması yapacaktır.

Eğer kurumlar parça parça memur alımı yapmazsa KPSS 2016/2 Kasım dönemi yerleştirmesinde iyi sayıda memur alınacağını söyleyebiliriz. Bunun yanında işçi alımları da olacaktır, taşeron personel alımları da olacaktır.
 

 Özel Haber

NOT: Kamupersoneli.net tarafından hazırlanan bu haber  “www.kamupersoneli.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır. 


Yorumlar (3)
yakup semerci 3 yıl önce
bu vatanın ekmegini yiyipte bu vatana ihanet edenin ALLAH bin türlü belasını versin ben askarı ücretle çalişiyorum vatanım için canimi veririm gözümü kırpmadan
üniversite mezunu işsiz 3 yıl önce
İşten çıkarılacak memurların listesini yapanlara dikkat edilmeli, yoksa Allah muhafaza aynı 2013 pmyo mezunlarını 2015 de atamalarında yapılanlara döner, orada da asıl hak edenleri elediler fetecuları atadılar hem de doğuya güney doğuya atadılar, DİKAT DİKKAT üniversite mezunu işsiz arkadaşlar süreci çok iyi takip edin gerekirse ihbar edin.
Hakan kaymaz 3 yıl önce
Muş ta yaşıyorum yasim 37 işim sigortam yok oto elektirik ustasiyim ama issizim şimdiden tesekur