MEB Öğretmen Atama, Ders Okutma Gibi 36 Alanda Değişiklik Yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama, ders okutma, öğretmenlik alanları gibi 36 alanda yönetmelik değişikliği yaptı. Konu ile ilgili olarak Mart 2014- 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında değişiklik yapıldı.

MEB Personeli 17.12.2018, 08:53 17.12.2018, 11:22
MEB Öğretmen Atama, Ders Okutma Gibi 36 Alanda Değişiklik Yaptı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ve Mart 2014- 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının 12. maddesi ile geçici 5. maddesi değiştirildi ayrıca 36 alanda değişiklik yapıldı.

"12. maddedeki değişiklikte sadece İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yerine Personel Genel Müdürlüğü ifadesi yazıldı.

"Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar Madde 12 - (1) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir."

SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ ALANI İTİBARİYLE ATANABİLECEKLERİ ALANLAR YENİDEN BELİRLENDİ

"Geçici Madde 5 - (1) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olup lisans tamamlama programını bitirenler aşağıdaki tabloda belirtilen alanlara atanır. Ancak, aşağıdaki çizelgede belirtilen alanlarda norm ve ihtiyaç durumuna göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlık makam onayı ile planlama yapılabilir."

Aralık ayı tebliğler dergisi için TIKLAYN.

Yorumlar (1)
Fatih 10 ay önce
Mesleki ve teknik eğitimi bitirdiler