MEB Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı!

20 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de sözleşmeli öğretmenlik istihdamı hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre sözleşmeli öğretmen alımında okul tercihi yapacak adaylara verilen 20 tercih hakkı 40'a çıkarıldı.

MEB Personeli 20.07.2019, 09:43
MEB Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen istihdamını kapsayan yönetmelikte değişiklik yaptı. 20 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara göre sözleşmeli öğretmen olarak atanmak isteyenlere verilen 20 tercih hakkı 40'a çıkarıldı.

20 Temmuz 2019 Tarihli ve 30837 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik metni şu şekildedir;

"Millî Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “20” ibaresi “40” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür."

YÖNETMELİK METNİ

Yapılan düzenleme ile öğretmenlerin tercih hakkı 20'den 40'a çıkarıldı ve 3 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan ilgili yönetmelik maddesi alt kısımda yer almaktadır.

3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ise şu şekildedir;

"Atama başvurusu ve tercihler

MADDE 14 – (1) Sözlü sınav sonrasında sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınır.

(2) Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmaz."

Yorumlar (0)