banner731

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmelik değişikliği 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

MEVZUAT 03.02.2017, 08:44
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şöyle:

" ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/1997 tarihli ve 23157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan birimler ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan personelin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine veya Genel Müdürlükçe belirlenen defter veya belgelere, sorumlu oldukları işlerle ilgili kayıtları doğru, eksiksiz ve zamanında yapıp yapmadıkları incelenir. Tespit edilen hususlara “Denetim Raporu” ile “Tavsiyeler Listesi”nde yer verilir. Ayrıca; bu tespitler, düzenlenen hâl kâğıdı veya gizli raporlarda dikkate alınır, sorumluluğu bulunan personelin tespiti halinde ise adli ve idari işlem yapılması için gerekli işlemler başlatılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür."

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)