Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanması Değişikliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yayınlandı Bununla beraber özel güvenlik alanlarında istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının on kişiyi geçmemesi durumunda özel güvenlik bölümü yöneticisinde en az lise mezunu olmak şartı arandığı ifade edildi.

MEVZUAT 28.03.2018, 08:52 28.03.2018, 09:12
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanması Değişikliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında; özel güvenlik alanında istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının on kişiyi geçmemesi durumunda özel güvenlik bölümü yöneticilerinde en az lise mezun olmak şartının arandığı belirtilen, Özel Güvenlik Hizmetlerine Daire Kanununun Uygulnamasına İlişkin Yönetmelik yayınlandı.

Resmi Gazete'de yer alan detaylarda ise;

"MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20 nci maddesi kapsamında bulunan idarelerin özel güvenlik hizmetlerini gören bu idarelere ait şirketlerin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunluluğu yoktur. Bu şirketler bu kapsamdaki faaliyetlerini ayrı bir bölüm altında yürütür. Özel güvenlik alanında istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının on kişiyi geçmemesi halinde özel güvenlik bölümü yöneticisinde en az lise mezunu olma şartı aranır. Kanunda belirtilen özel güvenlik temel eğitim şartı sadece bu bölümde görevli olan yöneticiler hakkında uygulanır. Bu şirketler kendi kurumları dışındaki kişi, kurum veya kuruluşa özel güvenlik hizmeti veremezler. Bu şirketler hakkında, bu fıkrada belirtilen istisnalar dışında, Kanunda ve bu Yönetmelikte yer alan tüm hükümler uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür."

Kamupersoneli.net I ANKARA

Yorumlar (0)