Merkezi Finans ve İhale Birimi Destek Personeli Seçme Sınavı İlanı Yayınlandı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi destek personeli seçme sınavı ilanı yayımlandı.

SINAVLAR 27.09.2016, 00:27 01.02.2019, 01:15
Merkezi Finans ve İhale Birimi Destek Personeli Seçme Sınavı İlanı Yayınlandı

 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi destek personeli seçme sınavı ilanı yayımlandı.

5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ve “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Destek Personeli istihdamı için Seçme Sınavı yapılacaktır.

Genel katılma koşulları:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde çalışıyor olmak,

Başvuru şekli ve yeri: Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek İş Talep Formu ve aşağıda sayılan belgeler, şahsen, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 21.10.2016 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir. İş Talep Formunda, “geçici görevli olarak” veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle “hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle” çalışma taleplerinden birinin belirtilmesi zorunludur.

Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi
Eskişehir Yolu 4.Km. 2180 Cadde No:63 C-Blok 06510 Söğütözü/Ankara


Başvuruda istenilen belgeler: Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edecekleri “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri
gerekmektedir:

- Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi,
- Nüfus Cüzdanı,
- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- A4 boyutunu geçmeyecek kendi el yazısı ile hazırlanmış Türkçe özgeçmiş,
- Arşiv Görevlisi, Evrak Görevlisi ve Bölüm Asistanı pozisyonlarında YDS Sonuç belgesi, buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belge veya lise/üniversitelerin ingilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığını kanıtlayıcı belge. Bu belgelerin fotokopilerinin asıllarıyla birlikte ibraz edilmesi durumunda, belgeler Birim tarafından da tasdik edilebilir.

Seçme sınavı tarihi: Seçme sınavına çağrılacak adayların mülakat tarihleri Birimimizin internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.

 

Yorumlar (0)